CROESO i wefan Marchnad Ffermwyr Môn. Gallwch gael hyd i wybodaeth am ein marchnad yn cynnwys dyddiadau, manylion am gynhyrchwyr, cynnyrch tymhorol, ryseitiau, syniadau rhoddion ac eitemau eraill yn ymwneud â'r farchnad a all fod o ddefnydd ac o ddiddordeb i chi.

Mae amrywiaeth eang o gynhyrchwyr bwyd o safon yn dod at ei gilydd ar y trydydd Sadwrn o bob mis i ffurfio Marchnad Ffermwyr Môn.

Cynhelir y farchnad yn Ysgol David Hughes, Porthaethwy, ac mae gan y lleoliad dan do ddigon o ofod ar gyfer edrych o gwmpas yn hamddenol gyda digonedd o barcio rhad ac am ddim y tu allan.

Mae ein cynhyrchwyr yn cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch, o lysiau lleol a bara ffres i fadarch organig a chrancod ffres wedi'u dal ar arfordir Môn.

Cewch eich difetha'n llwyr gyda'r dewis o gig ar gyfer eich cinio dydd Sul: ieir buarth, hwyaid a Combác, cig eidion Gwartheg Duon Cymreig neu borc ac oen o'r buarth.

Ac i orffen y pryd, beth am gacennau sy'n tynnu dŵr i'r dannedd? Ceir pwdinau, hufen iâ a chacennau caws na ellir maddau iddynt!

Rydym yn falch iawn bod cynifer o gynhyrchwyr sydd wedi ennill gwobrau yn mynychu'r farchnad, enillwyr Gwir Flas a Blas Arbennig ("Great Taste") yn ogystal ag Arwyr Bwyd Lleol y Deyrnas Unedig ("UK Local Food Heroes")... mae'n llwyddiant mawr i ynys fach gynhyrchu cymaint o fwydydd anhygoel sydd wedi ennill gwobrau.

Byddai’n dasg amhosibl disgrifio pob dim y gwnewch chi weld, arogli a phrofi ym Marchnad Ffermwyr Môn, dewch i ymuno gyda ni, a chymerwch eich amser wrth ddewis bwyd a siarad yn uniongyrchol gyda’r rhai sydd wedi eu tyfu, eu magu neu eu cynhyrchu. Blaswch samplau pan maent yn cael eu cynnig i chi, a gadewch i’ch blasbwyntiau ddewis ar eich rhan, ac yn fwy na dim, mwynhewch siopa mewn marchnad llawn o bobl sy’n angerddol am gynnig bwyd lleol arbennig i chi.

Gobeithiwn eich gweld yn fuan!